aeracija zemljišta


aeracija zemljišta
• soil aeration

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.